NATJEČAJ za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Korenica, Zagrebačka 41

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Klasa:110-01/23-01/01

Urbroj:2125-55-23-01-01

Korenica, 10.02.2023

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:      

 • medicinska sestra/medicinski tehničar u PZZ

Mjesto rada:

 • Udbina

Rok na koji se primaju radnici: 

 • do povratka privremeno odsutnog radnika

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina, ili SSS medicinska sestra/tehničar u  trajanju od 4 godine, pripravnički staž u trajanju od 1 godine.
 • odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
 • vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Ponudi treba priložiti:    

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o  stručnoj spremi
 • odobrenje za samostalan rad
 • preslika vozačke dozvole
 • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu            
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

       Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom ” Za natječaj”  u roku od 10.02.2023. do 28.02.2023. godine.                       

         Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                Elizabeta Dragičević,dipl.oec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH