NATJEČAJ za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Korenica, Zagrebačka 41

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Klasa:110-01/23-01/01

Urbroj:2125-55-23-01-02

Korenica, 07.04.2023

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: medicinska sestra/medicinski tehničar u sanitetskom prijevozu

Mjesto rada: Korenica

Rok na koji se primaju radnici: 

 do povratka privremeno odsutnog radnika

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina, ili SSS medicinska sestra/tehničar u  trajanju od 4 godine, pripravnički staž u trajanju od 1 godine.
  • odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
  • vozački ispit B kategorije

Ponudi treba priložiti:    

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o  stručnoj spremi
  • odobrenje za samostalan rad
  • preslika vozačke dozvole
  • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu            
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom ” Za natječaj”  u roku od 07.04.2023. do 28.04.2023. godine.                       

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                Elizabeta Dragičević,dipl.oec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH