Javna dražba

DOM ZDRAVLJA KORENICA
Klasa: 510-03/18-53
Urbroj: 2125/55-18-53
U Korenici, 20. veljače 2018. godine

Dom zdravlja Korenica, na temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke Citroen Jumper (Klasa: 510-03-18-05, Urbroj: 2125/55-18-51 od 20. veljače 2018. godine), oglasio je:

JAVNU DRAŽBU
radi prodaje vozila

Opis vozila i procijenjena vrijednost:

Vozilo marke Citroen Jumper, broj šasije: VF7ZCPMNC17145306, godina proizvodnje 2002., model C-123522, prva registracija 01.08.2003. godine, snage motora 94 kW.
Vozilo je u voznom sanju, nije registrirano.

Procijenjena vrijednost vozila iznosi 5.320,00 kuna, to je i najniža vrijednost za koju se vozilo može prodati.

Način prodaje:

Javnom dražbom po načelu „viđeno kupljeno“. Naknadne reklamacije su isključene. Kupac mora u roku od sedam dana nakon uplate preuzeti kupljeno vozilo.

III. Mjesto i vrijeme prodaje:

Javna dražba održat će se u prostorijama Doma zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, Korenica u sobi za sastanke dana 28.veljače 2018.godine s početkom u 10,00 sati.
Javnu dražbu provest će povjerenstvo u sastavu:

Katarina Marković,
Zdravko Kovačević
Vesna Krpan

IV. Uvjeti prodaje:

Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe

Prije početka dražbe ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba ili ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar, uz punomoć za davanje ponude na dražbi ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu, po proteku 3 minute od davanja ponude,

Porez na promet i druge troškove vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva vozila snosi kupac,

Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja dražbe s Domom zdravlja Korenica sklopiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 5 (pet) dana od sklapanja ugovora uplatiti ukupnu ugovorenu cijenu na IBAN: HR6423400091110276694; model: 00; poziv na broj odobrenja: upisati broj računa; opis: OIB i naziv uplatitelja za auto, te u roku od tri dana od uplate preuzeti kupljeno vozilo, ako kupac u naznačenom roku ne potpiše ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati ukupno ugovorenu cijenu vozila Dom zdravlja Korenica može vozilo prodati drugom najpovoljnijem ponuditelju.

Obavijesti i dogovor o razgledavanju službenog vozila mogu se dobiti na telefon: 053/756-270.

Dom zdravlja Korenica

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH