JAVNI POZIV za javno nadmetanje za prodaju sanitetskog vozila

DOM ZDRAVLJA KORENICA

53230 Korenica, Zagrebačka 41

Telefon: 053/756 270, 756 282

e-mail: info@domzdravljakorenica.hr 

Klasa:  406-09/22-01/02, 

Urbroj: 2125/55-22-01-09, 

Korenica, 13.09.2022.

Dom zdravlja Korenica, na temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke  PEUGEOT BOXER 3.0 HDI, tip vozila: BOXER C-321845, model: HDI 130, (Klasa: 406-09/22-01/02, Urbr.: 2125/55-22-01-08, od 13.09.2022. godine), oglašava:

J A V N I P O Z I V

za javno nadmetanje za prodaju sanitetskog vozila PEUGEOT BOXER 3.0 HDI, C-321845

I. Opis vozila i procijenjena vrijednost:

Dom zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, Korenica (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) prodaje rabljeno sanitetsko vozilo:

PEUGEOT BOXER 3.0 HDI, kategorija vozila M1, sanitetsko vozilo, godina proizvodnje 2015, u prometu od 12.01.2016.g., broj šasije: VF3YBPMFB12968507, boja: višebojni, inventurni broj: 200372, obujam motora 2999 cm3, snaga motora 130 KW, vrsta motora: diesel, prijeđeno 264 157 km.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 55.350,00 kn (7.346,21 €), a to je i najniža vrijednost za koju se vozilo može prodati.

II. Evidencijski broj prodaje

Evidencijski broj prodaje P-01-22

III. Način prodaje:

Javnim nadmetanjem po načelu „viđeno kupljeno“. Naknadne reklamacije su isključene. Kupac mora u roku od sedam dana nakon uplate preuzeti kupljeno vozilo.

IV. Mjesto i vrijeme prodaje:

Javna dražba održat će se u prostoriji Doma zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, Korenica u sobi za sastanke na prvom katu dana 20.09.2022. g. (utorak) s početkom u 12:00 sati.

Javnu dražbu provest će povjerenstvo u sastavu:

Željko Kosić, predsjednik komisije

Vesna Krpan, član

Branko Toto, član.

V. Uvjeti prodaje:

Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe.

Za stjecanje prava sudjelovanja u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu i to najkasnije 1 (jedan) dan prije održavanja javnog nadmetanja odnosno najkasnije do 19.09.2022. godine, uplatom na poslovni račun Doma zdravlja Korenica:  IBAN: HR6423400091110276694, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. (kao poziv na broj upisati OIB uplatitelja, a opis plaćanja „Jamčevina za kupnju vozila P-01-22). Sudionici koji plate jamčevinu nakon navedenog datuma, neće moći sudjelovati u nadmetanju. – sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.768,00 kuna (367,38 €), (5% od početne cijene). Dokaz o uplati jamčevine (uplatnicu) sudionici su obvezni dostaviti na adresu Doma zdravlja prije održavanja javnog nadmetanja. U slučaju prodaje uplaćena jamčevina kupcu se uračunava u cijenu, a u slučaju da vozilo na dražbi ne bude prodano, uplaćeni iznos, bez kamate i uz odbitak troškova platnog prometa će se vratiti uplatiteljima odmah po održavanju dražbe, odnosno najkasnije u roku 3 (tri) radna dana. Prije početka javnog nadmetanja ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba ili ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar, uz punomoć za davanje ponude na javnom nadmetanju ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu, po proteku 3 minute od davanja ponude.

Porez na promet i druge troškove vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva vozila snosi kupac.

Najbolji ponuditelj dužan je odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja s Domom zdravlja Korenica sklopiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 3 (tri) dana od sklapanja ugovora uplatiti ukupnu ugovorenu cijenu na IBAN: HR642340009110276694; otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., model: 00; poziv na broj odobrenja: upisati broj računa; opis: OIB i naziv uplatitelja za auto, te u roku od 7 (sedam) dana od uplate preuzeti kupljeno vozilo.

– ako kupac u naznačenom roku ne potpiše ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati ukupno ugovorenu cijenu vozila Dom zdravlja Korenica može vozilo prodati drugom najpovoljnijem ponuditelju.

Obavijesti i dogovor o razgledavanju službenog vozila mogu se dobiti na telefon: 053/756-270.

(1 euro = 7,53450 kuna)

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Ravnatelj:
Ivan Furlan, dipl. oec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH