Dokumenti

Statut i opći akti Doma zdravlja

Pravo na pristup informacijama

Godišnji financijski izvještaj

Godišnji Financijski izvještaj za 2023.

Referentna stranica i potvrda o učitanom Financijskom izvješću za 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Referentna stranica i potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Referentna stranica godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu i potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2021. godinu.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaja za 2020. godinu

Referentna stranica financijskog izvještaja za 2020. godinu i potvrda preuzimanja

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020 godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Referentna stranica financijskog izvještaja za 2019. godinu i potvrda preuzimanja

Referentna stranica financijskog izvještaja za 2018. godinu.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Referentna stranica godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj Doma zdravlja Korenica 2017.

Referentna stranica godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu i potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2016. godinu.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Referentna stranica godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Referentna stranica godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Financijski planovi

II Izmjene financijskog plana za 2024.

I Izmjene financijskog plana za 2024.

OBRALOŽENJE I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE financijskog plana 2024. godina

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025.i 2026. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

OBRAZLOŽENJE III. izmjena financijskog plana 2023. godina

III. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Odluka o usvajanju III. izmjena Financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE II. izmjena financijskog plana 2023. godina

II. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Odluka o usvajanju II. izmjena Financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE I. izmjena financijskog plana 2023. godina

I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Odluka o usvajanju I. izmjena Financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE financijskog plana 2023. godina

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

II izmjene Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o usvajanju II izmjena financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

I izmjene Financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o usvajanju I izmjena financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

II izmjene Financijskog plana za 2021. godinu sa projekcijama 2022. – 2023.

I izmjene Financijskog plana za 2021. godinu sa projekcijama 2022. – 2023.

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022.- 2023.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu

II izmjene Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021.- 2022.

I izmjene Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021.- 2022.

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021.- 2022.

II. Izmjene financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020.- 2021.

II. Izmjene financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

II. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu.

I. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu.

Financijski plan Doma zdravlja Korenica za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu.

II. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

I. Izmjene financijskog plana Doma zdravlja Korenica za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu.

Financijski plan Doma zdravlja Korenica za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Ostali dokumenti

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH