NATJEČAJ Za prijem  radnika m/ž za rad na određeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-02/23-01/03

Urbroj:2125-55-23-01-01

Korenica, 26.06.2023.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem  radnika m/ž za rad na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:      

medicinska sestra/ tehničar/zdravstveni radnik (m/ž) u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Korenica

Rok na koji se primaju radnici:

Do povratka odsutnog radnika

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • SSS medicinska sestra/tehničar/zdravstveni radnik u trajanju od 5 godina,

NATJEČAJ Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-01/23-01/01

Urbroj:2125-55-23-01-02

Korenica, 05.06.2023.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:      

Vozač/vozačica u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Korenica

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • SSS prometnog ili cestovnog smjera,

NATJEČAJ za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Korenica, Zagrebačka 41

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Klasa:110-01/23-01/01

Urbroj:2125-55-23-01-02

Korenica, 07.04.2023

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

za prijem radnika (m/ž ) za rad na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: medicinska sestra/medicinski tehničar u sanitetskom prijevozu

Mjesto rada: Korenica

Rok na koji se primaju radnici: 

NATJEČAJ Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-02/22-01/03

Urbroj:2125/55-01-22-01

Korenica, 06.12.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA:100-01/22-03/115, URBROJ:534-03-1-2/5-22-08 od 25. studenog 2022. Dom zdravlja Korenica raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

medicinska sestra/ tehničar/zdravstveni radnik (m/ž) u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Donji Lapac

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

– SSS medicinska sestra/tehničar/zdravstveni radnik u trajanju od 5 godina,

NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. vozač/vozačica u djelatnosti  sanitetskog  prijevozu

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2125/55-01-22-01

Korenica, 14.10.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA 100-01/22-03/115,URBROJ: 534-03-1-1/3-22-06 od 03.listopada 2022.godine Dom zdravlja Korenica raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1.

Natječaj – za radno mjesto:  doktor dentalne medicine (m/ž)- 1 izvršitelj/ica

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

Klasa:112-03/22-01/01

Urbroj:2125/55-01-22-01

Korenica, 10.01.2022

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA:100-01/21-03/78, Urbroj:534-03-1-1/6-21-06, od 23.12.2021. godine ) raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na nedređeno vrijeme za radno mjesto:

 doktor dentalne medicine (m/ž)- 1 izvršitelj/ica –nositelj tima

mjesto rada: Donji Lapac

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • stomatološki fakultet/studij dentalne medicine (VSS),

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.,100/18,125/19,147/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19) te članka 22. i članka 30. Statuta Doma zdravlja Korenica  te Odluke  Upravnog vijeće o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja  ( Klasa:012-02/21-02/11, Urbroj:2125/55-21-01-08 od 28. rujna 2021.godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

I.

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH