NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. vozač/vozačica u djelatnosti  sanitetskog  prijevozu

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2125/55-01-22-01

Korenica, 14.10.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA 100-01/22-03/115,URBROJ: 534-03-1-1/3-22-06 od 03.listopada 2022.godine Dom zdravlja Korenica raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH