NATJEČAJ Za prijem  radnika m/ž za rad na određeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-02/23-01/03

Urbroj:2125-55-23-01-01

Korenica, 26.06.2023.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem  radnika m/ž za rad na određeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:      

medicinska sestra/ tehničar/zdravstveni radnik (m/ž) u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Korenica

Rok na koji se primaju radnici:

Do povratka odsutnog radnika

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • SSS medicinska sestra/tehničar/zdravstveni radnik u trajanju od 5 godina, ili

SSS medicinska sestra/tehničar u  trajanju od 4 godine, pripravnički staž u trajanju od 1 godine i položen stručni ispit,

 • odobrenje za samostalan rad od nadležne komore,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • vozački ispit B kategorije

Ponudi treba priložiti:    

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o  stručnoj spremi
 • odobrenje za samostalan rad
 • preslika vozačke dozvole
 • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

Prijave na natječaj  predaju se,u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom „Za natječaj“

Rok za dostavu ponuda: 8 dana  u roku od 26.06.2023. do 04.07.2023.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavnu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević,dipl.oec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH