Obavijest: Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr

Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: svaki ponedjeljak od 15:00 do 18:00 sati

Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković

Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH