Sanitetski prijevoz

SANITETSKI PRIJEVOZ

Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

SANITETSKI PRIJEVOZ  ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, OPĆINE UDBINA I OPĆINE DONJI LAPAC OBAVLJAJU DJELATNICI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE.

Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je:

 • nepokretna,
 • teško pokretna i
 • kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje:

 • izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe,
 • doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi,
 • doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,
 • ovlašteni doktor Zavoda, sukladno općim aktima Zavoda.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje i ovjerava:

 • izabrani doktor u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika,
 • doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,
 • doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor privatne prakse kod kojeg se osigurana osoba liječi kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika prevozi u mjesto prebivališta, odnosno boravišta te kad se osigurana osoba premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove u drugu i
 • ovlašteni doktor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo Direkcije Zavoda u slučaju prijevoza u inozemstvo ili povratka iz inozemstva u skladu s općima aktima Zavoda.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH