JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

DOM ZDRAVLJA KORENICA, 53230 Korenica, Zagrebačka 41,
tel:053 756 270, e-mail: info@domzdravljakorenica.hr

Klasa: 406-01/20-01/01 URBROJ: 2125/55-27-20 Korenica, 17.12.2020.

Dom zdravlja Korenica, na
temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke  Volkswagen Transporter C-2221030 model: 2.5
TDI C, vrsta vozila: M1
(Klasa:406-01/20-01/01, Urbr.: 2125/55-26-20, od 17.12.2020.
godine), oglašava:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila

I.

Pedijatrijska ordinacija – radno vrijeme: ponedjeljkom od 15:15 do 18:15 sati

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 15:15-18:15 sati

Liječnica:
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković
Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

DOM ZDRAVLJA KORENICA, 53230 Korenica, Zagrebačka 41, Telefon: 053/756 270, e-mail: info@domzdravljakorenica.hr , KLASA: 406-01/20-01/01,URBROJ: 2125/55-24-20, Korenica, 27.11.2020.

Dom zdravlja Korenica, na
temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke  Volkswagen Transporter C-2221030 model: 2.5
TDI C, vrsta vozila: M1
(Klasa:406-01/20-01/01, Urbr: 2125/55-20-20, od 15.10.2020.
godine), oglašava:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila –
ponovno oglašavanje

I.

Javni natječaj za prodaju vozila

 

DOM ZDRAVLJA KORENICA, 53230 Korenica, Zagrebačka 41
KLASA: 406-01/20-01/01
URBROJ: 2125/55-23-20
Korenica, 12.11.2020.

 

Dom zdravlja Korenica, na temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke Volkswagen Transporter C-2221030 model: 2.5 TDI C, vrsta vozila: M1 (Klasa:406-01/20-01/01, Urbr: 2125/55-20-20, od 15.10.2020. godine), oglašava:

                                                         JAVNI NATJEČAJ
                                                za prodaju službenog vozila

I.

Ginekološka ordinacija – radi 05.10.2020. i 19.10.2020.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41                                                                            
Zdravstvena zaštita žena, GINEKOLOŠKA ordinacija,                                                                 

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE:
– 05.10.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
– 19.10.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH