Ginekološka ordinacija – radi 02.11.2020. i 16.11.2020.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA,

Zagrebačka 41, Korenica                                                                            

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA                                                                

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE, STUDENI 2020.
– 02.11.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
– 16.11.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
Liječnik: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
Medicinska sestra: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Ginekološka ordinacija – radi 05.10.2020. i 19.10.2020.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41                                                                            
Zdravstvena zaštita žena, GINEKOLOŠKA ordinacija,                                                                 

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE:
– 05.10.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
– 19.10.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Pedijatrijska ordinacija – radno vrijeme: ponedjeljkom od 15:15 do 18:15 sati

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: svaki ponedjeljak od 15:15-18:15 sati 

Liječnica:
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković
Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

Ginekološka ordinacija – radi 10.8.2020. i 24.8.2020.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41
Zdravstvena zaštita žena, GINEKOLOŠKA ordinacija,                                                      

OBAVIJEST:
GINEKOLOŠKA ordinacija raditi će dana:
– 10.08.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
– 24.08.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u lipnju 2020.g

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica

OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će dana:
– 08.06.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
– 29.06.2020. od 15:15 do 18:15 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH