Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: svaki ponedjeljak od 15:00-18:00 sati

Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković
Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u prosincu 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica

OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će dana:
– 02.12.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
– 16.12.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u studenom 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica

OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će dana:
– 04.11.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
– 18.11.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u listopadu 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica

OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će dana:
– 07.10.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
– 21.10.2019. od 15:00 do 18:00 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
Telefon: 053-619-224
E-mail: gin.dzotocac@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u rujnu 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će u RUJNU 2019. god. dana:
– 09.09.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati,
– 23.09.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec.

Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 15:00-18:00 sati

Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković
Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u kolovozu 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će u KOLOVOZU 2019.god. dana:
– 12.08.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati,
– 26.08.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati.

LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec.

Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: ponedjeljak od 15:00-18:00 sati
NAPOMENA: dana 22.07.2019. i 29.07.2019. ambulanta neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora.
Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra –

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u srpnju 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će u srpnju 2019.god. dana:
– 08.07.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati,
– 22.07.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati.

LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH