Nova oprema za Dom zdravlja Korenica

Nova oprema za Dom zdravlja Korenica – nabavljen Ginekološki UZV s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom – financirano bespovratnim EU sredstvima u sklopu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“, čiji je nositelj Ličko-Senjska Županija,

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.,100/18,125/19,147/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19) te članka 22. i članka 30. Statuta Doma zdravlja Korenica  te Odluke  Upravnog vijeće o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja  ( Klasa:012-02/21-02/11, Urbroj:2125/55-21-01-08 od 28. rujna 2021.godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

I.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH