Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u rujnu 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će u RUJNU 2019. god. dana:
– 09.09.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati,
– 23.09.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati.
LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec.

Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: ponedjeljkom od 15:00-18:00 sati

Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković
Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH