Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: ponedjeljak od 15:00-18:00 sati
NAPOMENA: dana 22.07.2019. i 29.07.2019. ambulanta neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora.
Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra –

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja Korenica – rad u srpnju 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr
Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
OBAVIJEST:
Ginekološka ambulanta raditi će u srpnju 2019.god. dana:
– 08.07.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati,
– 22.07.2019. (ponedjeljak) od 15:00 do 18:00 sati.

LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH