Obavijest: Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece ambulanta Doma zdravlja Korenica – radno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr

Pedijatrijska zdravstvena zaštita predškolske djece
ambulanta Doma zdravlja Korenica

Radno vrijeme: svaki ponedjeljak od 15:00 do 18:00 sati

Liječnica
mr. sc. Jadranka Kazda – Garković, dr.med.spec.pedijatrije
Medicinska sestra – Đurđa Orešković

Kontakt:
telefon: 053-773-703
e-mail: jkazdagarkovic@gmail.com

Obavijest: Ginekološka ambulanta – rad u lipnju 2019.g.

DOM ZDRAVLJA KORENICA, Zagrebačka 41, Korenica 53230
e-mail: info@domzdravljakorenica.hr

Zdravstvena zaštita Žena, ambulanta Doma zdravlja Korenica,
Ginekološka ambulanta raditi će u lipnju 2019.g. dana:
– 10.06.2019. i
– 24.06.2019.
radno vrijeme: od 15:00 do 18:00 sati.

LIJEČNIK: Zvonimir Oršanić, dr. med. spec. gin.
MEDICINSKA SESTRA: Jadranka Junuzović
Kontakt:
053-619-224
gin.dzotocac@gmail.com

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH